Lost-Ghoul Lvl: 1

Joined
12 March 2021 (7 months ago)
Rank
Member

Shima | He / Him |26 Years
deh52ap-04b6e447-0527-44a6-9feb-3606f8bb9e44.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzY2MjU4Y2MxLTUxOTItNDdlMC1hMDQxLTY3MjhhYWU2MTMyMFwvZGVoNTJhcC0wNGI2ZTQ0Ny0wNTI3LTQ0YTYtOWZlYi0zNjA2ZjhiYjllNDQucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.aQVVQPQjnJT3Vx7kqzEqQlRje341g6Ushlbi_q4GSzY
                                                                                                        
deh52ch-7bbb0744-80c2-4aa0-84a6-ab6d1ee4d8c0.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzY2MjU4Y2MxLTUxOTItNDdlMC1hMDQxLTY3MjhhYWU2MTMyMFwvZGVoNTJjaC03YmJiMDc0NC04MGMyLTRhYTAtODRhNi1hYjZkMWVlNGQ4YzAucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.nhChB4o3CcZMUxN2kBTgCGlzQiYrx7gOhIh69OTx374
                    Stick counter: 123         A.Debris counter: 19

My 100% fav. Anime series and movies
| Tokyo Ghoul | BananaFish | Dororo | Donten ni warau | Sirius the Jaeger |  
| Ame and Yuki | The boy and the beast | 

 
 
"I can't be everything you want me to be" 
 
 
 
(Noé Art by Usaretam)
Bank
74
46
5
0
Inventory

Characters
Comments

Usaretam Avatar

so many S T I C K S (✧∀✧)

2021-04-25 15:23:49Lost-Ghoul Avatar

hehe òvó YES

2021-04-26 10:06:06


Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in